[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Facebook
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

สำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ประวัติโรงเรียน  
 

        กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 6  กรมตำรวจได้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส อยู่ห่างไกล กันดารและขาดแคลน โดยตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2518      มี ดต.เกรียง   แก่นสัมพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก โดยทำการก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน (ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาบ้านร่มเกล้า 1) ในระยะเริ่มแรกเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2519  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ที่ 1  ต่อมากรมป่าไม้ในสมัยที่นายถนอม  เปรมรัศมี เป็นอธิบดี มีนโยบายในการปฏิบัติราชการว่านอกจากจะดำเนินงานด้านบริหาร และด้านวิชาการให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติแล้ว ยังมีนโยบายด้านการเข้าถึงประชาชน โดยต้องการให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เข้าช่วยเหลือและร่วมมือกับประชาชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ให้ได้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การอาชีพ การศึกษา ให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ สำหรับนโยบายที่เกี่ยวกับการศึกษา กรมป่าไม้ได้สนับสนุนการศึกษาประชาบาลแก่เยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหลานของประชาชนในชนบท ในท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ ด้วยการจัดสร้างอาคารเรียนมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ รับไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บริษัทห้างร้านและผู้ดำเนินกิจการด้านสัมปทานป่าไม้
         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้บริษัทตากค้าไม้ จำกัด มาทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก (ตึก)  ขนาด 3 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง และส่งมอบอาคารให้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2553 และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 (ตชด.อุปถัมภ์) บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา (เป็นที่ราชพัสดุ) ณ ที่ทำการของโรงเรียนในปัจจุบัน
         วันที่ 1 มิถุนายน 2523 ได้โอนมาสังกัดองค์การส่วนบริหารจังหวัดตาก และวันที่ 1  ตุลาคม 2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และเปิดทำการเรียนการสอนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
         ในปีการศึกษา  2534  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยทำการเปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         วันที่  9  กรกฎาคม  2546  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ในปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4 – ม.6)

คำขวัญของโรงเรียน

 

“เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   นำสู่สังคม”


ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมชุมชนร่วมใจพัฒนา  สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและคุณธรรมของครูและบุคลากร
4. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชนและองค์กรต่างๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 

สีประจำโรงเรียน

“ 
สีเขียว-ขาว ”