[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางรุ่งทวี ไชยกาญจน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางจิราภรณ์ พึ่งพิณ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุชาดา เสือกลิ่น
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรัชณี เครือวงค์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดารัตน์ นาวินสันติราษฎร์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวหนึ่งฤทัย อยู่เหล่าพาณิชย์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรนภัส ใหญ่วงค์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐนิช เทกัณฑ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนา กาวีเมือง
ครู
Click ดูประวัติ
นางวรรณลิสา ไวรักษ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอมรรัตน์ จิรนันทนุกุล
ครู
Click ดูประวัติ
นางรัฐฐาภรณ์ มั่นคง
ครูผู้ทรงคุณค่า
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
18 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 : การปฐมวัย
20 : การประถมศึกษา
21 : งานสำนักงานอำนวยการ
22 : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ม.4 ต. คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2
โทรศัพท์
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5