[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาวรวินทร์อร เมืองง้า
ครู
Click ดูประวัติ
นายวิชัย เหล่าอลังการ
ครู
Click ดูประวัติ
นายวิธวินท์ นาศฤงคาร
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงษ์ จินะใจ
ครู
Click ดูประวัติ
นายสิทธิชัย เชื้อตะวันงาม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปรีชญา มั่งคง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิลญา ทอแสงสุวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชนกพร นมเนย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์จิรา ทวีโชคพนา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชนัญพัทธ์ แซ่ว้าน
ครู
Click ดูประวัติ
นางรัตน์ฐนันท์ พิเคราะห์
ครู
Click ดูประวัติ
Mr.Mathias Sseruwagi
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
18 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 : การปฐมวัย
20 : การประถมศึกษา
21 : งานสำนักงานอำนวยการ
22 : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ม.4 ต. คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2
โทรศัพท์
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5