[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางวณิสา ถิ่นทัพไทย
ครู
Click ดูประวัติ
นายอาทิตย์ ภูมิผล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิลาวัณย์ โต๊ะถม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวภานุมาศ เคหะลุน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพิน โนธะนะ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริพร เปรมปรีด์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวศิรภัสสร ม่วงอ่อน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศนีย์ ดารินทร์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวดาวใจ มหาศาลพิพัฒน์
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
18 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 : การปฐมวัย
20 : การประถมศึกษา
21 : งานสำนักงานอำนวยการ
22 : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ม.4 ต. คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2
โทรศัพท์
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5