[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

 
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาววิไล หริ่งรัตนพันธ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกฤษณา โลหการก
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรีญา สุดสมัย
ครู
Click ดูประวัติ
นายสาธิต พรมทับ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวประภัสสร ยะอะนันต์
ครู
Click ดูประวัติ
นางกัณฐิกา ยาโนยะ
ครู
นายสมเกียรติ โทอ่อน
ครู
Click ดูประวัติ
นายสกชาติ วินิตกฤษฎา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวยุวดี ทุมโคตร
ครู
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงราตรี เครือทราย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปาริณี กลิ่นหอม
ครู
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ โพธิ์พันธ์
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
18 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 : การปฐมวัย
20 : การประถมศึกษา
21 : งานสำนักงานอำนวยการ
22 : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ม.4 ต. คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2
โทรศัพท์
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5